Gradovi

Coca-Colin projekat „Od izvora do mora“ uspješno realizovan u Tuzli (FOTO)

Park Dragodol u naselju Tušanj bio je početna stanica akcije čišćenja u okviru Coca-Colinog projekta Od izvora do mora.

Coca-Colin projekat „Od izvora do mora“ uspješno realizovan u Tuzli (FOTO)
FOTO: COCA-COLA HBC

Očišćen je prostor oko sprava za igru klackalica, ljuljaški, vrtuljka, penjalice – tunela, piramide i tobogana sa pješčanikom, kao i igralište za mali fudbal i košarku s asfaltnom podlogom. Mladi volonteri Let's do it inicijative potpomognuti su učenicima završnih razreda Medicinske škole u Tuzli i članovima ekološke sekcije, a na ruti čišćenja ka stadionu Tušanj pridružili su se učenici Elektrotehničke škole.

Projekat Od izvora do mora fokus stavlja na edukativnu komponentu kojom se kroz rad sa učesnicima akcija i kroz kampanju s medijskim partnerima promoviše značaj odgovornog odlaganja, kao i odvajanje otpada. Plastična ambalaža, papir i limenke – koji su reciklabilan otpad, prikupljaju se odvojeno od ostalog otpada koji nije moguće ponovo koristiti. Namjera je da se kroz projekat ostvari i značajan uticaj na promjenu navika građana.

Uz to, jedan od važnih ciljeva je jačanje saradnje između ključnih aktera uključenih u proizvodnju, distribuciju, prikupljanje i reciklažu plastične ambalaže.

Akcija čišćenja u Tuzli okupila je oko 70 učesnika, a bila je to šesta akcija čišćenja u okviru projekta koji je počeo 7. septembra akcijom prikupljanja ambalažnog otpada uz obale rijeke Drine i kroz Višegrad. Projekat se nastavio akcijama u Foči, Rudom, Bihaću, Tomislavgradu, današnjom u Tuzli, a završni događaj i akcija u Sarajevu će biti realizovani 29.10. na području Opštine Centar – Sarajevo.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okolinu. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije, ujedno i globalna inicijativa, jeste Svijet bez otpada, u sklopu koje je i projekat Od izvora do mora, koji u se Bosni i Hercegovini ove godine realizuje prvi put.

Coca-Colin projekat Od izvora do mora realizuje se u saradnji sa lokalnim NVO – Eko centar iz Višegrada i UG Ruke iz Sarajeva. Do sada su projekat partnerski podržali: ​ Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog Kantona, Javna ustanova Vode Srpske, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Opština Višegrad, Grad Bihać, Grad Tuzla, Općina Tomislavgrad, Opština Rudo, Opština Foča.

Partneri projekta su i kompanije Ekopak i Euro Beta, koje su zadužene za organizaciju odvoza prikupljenog otpada. Pored partnerskih nevladinih organizacija i kompanija za odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada, partneri projekta su kompanije Konzum BiH i Mercator BiH.

A.E.

Prihvati notifikacije