Politika

Dodiku isto novca, a za porodicu, omladinu i sport 15 MILIONA MANJE: Koja ministarstva „krešu“ budžet, a koga očekuju povećanja

Narodna skupština Republike Srpske bi iduće sedmice trabalo da raspravlja o Prijedlogu budžeta RS za narednu godinu i to po hitnom postupku, koji je za 212 miliona KM veći od okvira Rebalansa Budžeta Srpske za 2023. godinu. Međutim, nisu svi dobili veće budžete, ima i onih kojima su budžeti drastično skresani.

Posebna sjednica Vlade RS
FOTO: VLADA RS

I dok budžet predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika ostaje nepromjenjen, pa će i naredne godine iznositi 56,5 miliona KM, što je ove godine izazvalo brojne negativne reakcije, u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske nemaju razloga za slavlje.

Naime, budžet ovog Ministarstva, na čijem čelu se nalazi Selma Čabrić (SP RS), manji je za čak 15 miliona maraka u odnosu na rebalans ove godine.

FOTO:  VELIBOR TRIPIĆ/MINISTARSTVO PORODICE, OMLADINE I SPORTA RS
FOTO: VELIBOR TRIPIĆ/MINISTARSTVO PORODICE, OMLADINE I SPORTA RS

Prema Prijedlogu budžeta RS, koji je Vlada Srpske uputila u Narodnu skupštinu RS, Ministarstvo porodice, omladine i sporta bi naredne godine trebalo da raspolaže sa 73,2 miliona KM dok je ove godine na raspolaganju imalo 88,4 miliona KM.

Najviše „kresanja“ bilo je na stavki grantovi koja je smanjena sa 24,3 miliona KM na 6,2 miliona KM.

Primjera radi, tekući grant za vrhunski sport ove godine je iznosio 22,8 miliona KM, a za sljedeću godinu će iznositi tek 3 miliona KM.

„Kresanje“ budžeta doživjelo je i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za čak osam miliona maraka.

FOTO: VLADA RS
FOTO: VLADA RS

Budžet ovog Ministarstva, na čijem čelu se nalazi Alen Šeranić (SNSD), smanjen je sa 499 miliona maraka na 491 milion maraka.

Manji budžet predviđen je i za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na čijem čelu se nalazi Savo Minić (SNSD).

Budžet je smanje za četiri miliona maraka, pa će umjesto ovogodišnjih 28,2 miliona maraka, Ministarstvo sljedeće godine raspolagati sa 24,9 miliona maraka.

Ovo smanjenje najviše će osjetiti Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih poljoprivrednih projekata za koju, projekcijom budžeta, sljedeće godine nije predviđena ni marka u budžetu, dok je ove godine dobila 3,4 miliona maraka.

Za dva miliona budžeti su „skresani“ i Ministarstvu trgovine i turizma RS i Ministarstvu energetike i rudarstva RS.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Tako će budžet Ministarstvu trgovine i turizma RS, na čijem čelu se nalazi Denis Šulić (SNSD) umjesto ovogodišnjih devet, iznositi 6,5 miliona maraka.

Ministarstvo energetike i rudarstva RS, na čelu sa ministrom Petrom Đokićem (SP RS), raspolagaće sa budžetom od 9,4 miliona maraka, dok je ove godine on iznosio 11,1 milion maraka.

Najmanje smanjenje očekuje Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, na čelu sa Vojinom Mitrovićem (SNSD) i iznosiće 33,8 milion maraka, umjesto 34,5 milion maraka.

Slično je prošlo i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, na čijem čelu je Bojan Vipotnik (US).

Budžet ovog Ministarstva trebao bi da iznosi 5,5 miliona maraka, umjesto ovogodišnjih 6,5 miliona maraka.

Ništa od podsticaja za djecu poginulih

Za razliku od ovih ministarstava, budžet Ministarstva pravde RS, na čelu sa Milošom Bukejlovićem (SNSD), neće pretrpjeti nikakve izmjene.

Ministarstvo će tako i naredne godine raspolagati sa istim budžetom koji se kreće oko dva miliona maraka.

Ima i onih čiji budžeti su drastično povećani.

Pa će tako Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS, na čelu sa Danijelom Egićem (SNSD), imati budžet od 480 miliona maraka što je za 122 miliona maraka više u odnosu na ovogodišnji budžet (358 miliona KM).

Danijel Egić
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Ovo uvećanje se odnosi uglavnom na povećanje izdvajanja za borački dodatak, porodične i lične invalidnine.

Zanimljivo je da  je Prijedlogom budžeta nije planirano nikakvo izdvajanje za Zavod za zapošljavanje za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca RS.

Rebalansom ovogodišnjeg budžeta Zavod je za ove namjene dobio 10 miliona KM, dok za sljedeću godinu nije planirana ni marka.

Takođe, tekuće doznake za nezaposlene demobilisane borce mlađe od 60 godina ove godine su iznosile 8,6 miliona maraka, dok za sljedeću godinu ona iznose 0 KM.

Veći budžet za čak 13 miliona maraka imaće i Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, na čelu sa Sinišom Karanom (SNSD).

Siniša Karan
FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER

Budžet se tako povećava sa 277 miliona maraka na 290,4 miliona maraka. Najviše novca planirano je da se izdvoji za nabavke postrojenja i opreme.

Ove godine je za tu stavku na raspolaganju bilo 11,1 milion maraka, dok će sljedeće godine MUP RS za te namjene na raspolaganju imati 21,2 milion maraka.

Takođe, izdaci za otplatu dugova veći su za milion maraka u odnosu na ovogodišnji budžet.

Tako će umjesto 1,9 miliona maraka za te namjene iduće godine na raspolaganju imati 2,8 milion maraka.

Željeznicama RS 10 miliona KM

I budžet Ministarstva saobraćaja i veza RS, na čijem čelu se nalazi Nedeljko Čubrilović (DEMOS), veći je za čak 12 miliona maraka.

FOTO:
FOTO:

Čubrilović će na raspolaganju imati 25,2 miliona maraka, umjesto ovogodišnjih 13,9 miliona maraka. Najviše je povećana stavka subvencije (sa 11,7 na 23 miliona KM).

Planirano je tako da se subvencije preduzeću „Željeznice RS“, čiji je direktor iz Čubrilovićevog DEMOS-a, povećaju sa 10 miliona maraka na 20 miliona maraka.

Povećane su i subvencije dva preduzeća u kojima su direktori iz Ujedinjene Srpske.

Tako su subvencije za preduzeće “Aerodromi Republike Srpske” povećane sa 1,1 milion na dva miliona maraka, dok će JP “Pošte Srpske” umjesto 510.000 KM dobiti milion KM.

Pročitajte još

I budžet Ministarsva finansija RS, na čelu sa Zorom Vidović (SNSD), imaće veći budžet za dva miliona maraka.

Vidovićeva će na raspolaganju imati 20,6 miliona maraka, a povećanje se uglavnom odnosi na stavku ličnih primanja, te za rashode za stručne usluge (povećani za 800.000 KM).

Isto povećanje očekuje i Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS, na čijem čelu se nalazi Željko Budimir (SNSD). Budžet će iznositi 18 miliona maraka.

Zanimljivo je da su rashodi ovog Ministarstva za lična primanja smanjeni, ali su grantovi povećani sa 190.000 KM na 1,2 miliona KM.

Za dva miliona maraka povećan je i budžet Ministarstva prosvjete i kulture RS, na čijem čelu se nalazi Željka Stojičić (SNSD).

Ona će tako iduće godine raspolagati sa 18,9 miliona KM, a povećanje se uglavnom odnosi na grantove.

Tako su tekući grantovi kulture povećani sa 150.000 KM na 500.000 KM, dok novac za Narodnu i univerzitetsku biblioteku RS smanjen sa 150.000 na 100.000 KM.

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS, na čelu sa Zlatanom Klokićem (SNSD) raspolagaće sa 12 miliona maraka, umjesto 11 miliona KM, dok će Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, na čijem je čelu Senka Jujić (NPS), dobiti 11,9 miliona maraka, što je oko 200.000 KM više u odnosu na ovogodišnji.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu
Prihvati notifikacije