Politika

(FOTO) Zabrana primanja donacija U GOTOVINI: Predstavljeni prijedlozi za transparentnije finansiranje stranaka u BIH

Uspostavljanje jasnih nadležnosti CIK BiH za nadzor nad troškovima stranaka, obaveza korišćenja jedinstvenih bankovnih računa, zabrana primanja donacija u gotovini uz obavezu uplate donacija na bankovni račun stranaka, proširenje zabranjenih izvora finansiranja te povećanje sankcija.

TI BiH i CIK BiH
FOTO: TI BIH

Ovo su neki od prijedloga za povećanje transparentnosti političkog finansiranja koje sadrži inicijativa za izmjene zakona o političkom finansiranju u BiH.

Prijedlozi za izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih stranaka predstavljeni su na konferenciji “Integritet političkog finansiranja u regionu” koju je Transparensi internešnel BiH organizovao u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom danas u Sarajevu.

Prijedlozi TI i CIK BiH sadrže i preporuke relevantnih međunarodnih institucija kao što su GRECO, OSCE/ODIHR i EU kao i međunarodnih standarda za povećanje transparentnosti i integriteta političkog finansiranja.

Inicijativa sadrži prijedloge koje je izradila CIK BiH na osnovu kontinuiranog monitoringa kampanja i analize finansiranja političkih stranaka, koje je vršio TI BiH u toku nekoliko izbornih ciklusa, a koje ukazuju na veliki broj zloupotreba i neadekvatne mehanizme kontrole, ali i blage sankcije za političke subjekte koji krše zakone o finansiranju.

TI BiH i CIK BiH
FOTO: TI BIH
TI BiH i CIK BiH
FOTO: TI BIH
TI BiH i CIK BiH
FOTO: TI BIH
TI BiH i CIK BiH
FOTO: TI BIH

TI BiH je istakao i dodatne izmjene koje je neophodno uvrstiti, a odnose se prije svega na izvještavanje o finansiranju i troškovima samostalnih kampanja stranačkih kandidata, finansiranje od strane “trećih lica”, odnosno vođenje kampanja preko posrednika te sprječavanja zloupotreba javnih resursa u svrhu finansiranja kampanja.

Marfi: Finansiranje kampanje obilježeno korupcijom

Konferenciju, koja je organizovana u okviru USAID podrške građanima u borbi protiv korupcije, otvorio je ambasador SAD u BiH Majkl Marfi ocjenom kako je sistem finansiranja kampanje u BiH obilježen korupcijom jer je dizajniran od strane političara koji se trude da ostanu na vlasti po svaku cijenu.

Sistem finansiranja kampanja u BiH zahtijeva hitne, suštinske reforme kao dio širih napora da se ljudima vrati vjera u demokratske institucije zemlje, posebno dok se birači pripremaju da izaberu svoje lokalne vlasti sljedeće jeseni – rekao je Marfi.

On je istakao da pozdravlja preporuke za zakonodavne reforme koje su TI BiH i CIK predstavile danas.

Pročitajte još

Predsjednik CIK BiH Suad Arnautović posebno je naglasio potrebu za harmonizaciju propisa u oblasti finansiranja političkih partija i izbornih kampanja, s obzirom da postojeća regulativa na svim nivoima vlasti različito reguliše raspodjelu sredstava iz budžeta i finansiranje kampanja.

Ivana Korajlić iz TI BiH je naglasila da stranke imaju ogroman prostor za netransparentno finansiranje te one primaju i troše mnogo više sredstava za kampanju nego što prijave.

Ona je istakla da je to pokazao i monitoring TI BiH koji je prikazao razliku od 1,7 miliona KM prijavljenih troškova u odnosnu na ono što je realno kao i da je od 170 firmi koje su donirali sredstva političkim subjektima u 2022. godini, njih 70 dobilo ugovore o javnim nabavkama sa organima vlasti u toj godini.

– Nemamo uvid u pojedinačne troškove stranaka, ne znamo kome plaćaju i koliko, što otežava praćenje stvarnih troškova kampanje. Godišnje se izdvoji 20 miliona KM za finansiranje stranaka iz budžeta svih nivoa vlasti bez adekvatnih mehanizama za reviziju troškova – izjavila je Korajlić.

Ona je konstatovala da je pitanje finansiranja političkih partija ostalo van prioriteta vlasti te je izrazila nadu da će ova problematika doći u fokus donosilaca odluka kako bismo spriječili zloupotrebu javnih resursa zarad finansiranja kampanja.

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici nadležnih institucija zemalja regiona koji su prezentovali najbolje prakse i procedure za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa tokom izbornih procesa kao i nadzor nad finansiranjem političkih kampanja.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu