Politika

Na političke stranke potrošeno blizu milion KM: Revizori provjeravali rad Parlamentarne skupštine BiH

Iz budžeta Parlamentarne skupštine BiH prošle godine je izdvojeno oko 234.000 KM kako bi se isplatile otpremnine zbog odlaska u penziju dva državna službenika, četiri radnika, te četiri delegata u Domu naroda i dva poslanika u Predstavničkom domu.

Ulaz u Parlamentarnu skupštinu BiH
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Navodi se ovo u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji u Parlamentarnoj skupštini BiH za prošlu godinu, koji je sačinila kancelarija za reviziju institucija BiH.

Otpremnine

U izvještaju stoji da su isplaćene otpremnine za dva državna službenika iznosile između 14.471 KM i 16.826 KM, a za četiri radnika od 5.937 do 9.143 KM. Najviše novca izdvojeno je za otpremnine poslanika i delegata, koje su se kretale u rasponu od 28.263 do 29.797 KM.

Podsjetimo, otpremnine zbog odlaska u penziju u prošloj godini isplaćene su poslanicima SDS, Mirku Šaroviću i Draganu Mektiću, delegatima SNSD, Lazaru Prodanoviću i Nikoli Špiriću, te delegatu HDZ i lideru te stranke Draganu Čoviću, kao i delegatu i predsedniku SDA, Bakiru Izetbegoviću.

Prodanović je dobio 28.425 KM otpremnine, Špirić 29.797, Šarović 28.263 KM, Mektić 28.770 KM, Izetbegović 29.673 KM, a Čović 29.777 KM.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/ALEKSANDAR GOLIĆ/DEJAN BOŽIĆ/RAS KOMBO
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/ALEKSANDAR GOLIĆ/DEJAN BOŽIĆ/RAS KOMBO

I oni su, kao i njihovi prethodnici prethodnih godina, nakon dodijeljene otpremnine podnijeli zahtjeve za sticanje statusa stalnih zaposlenika u PS BiH, te nastavili raditi i primati platu do isteka mandata, a propisi su im omogućavali da uz to primaju i penziju.

Na ovo su ukazali i revizori u svom izvještaju, navodeći da je riječ o praksi koja se ponavlja iz godine u godinu.

Službena vozila van kontrole

U izvještaju revizora se ističe da su ukupni rashodi Parlamentarne skupštine BiH u prošloj godini iznosili oko 17 miliona KM, što je za skoro dva miliona više u odnosu na 2021. godinu.

Revizori u svom izvještaju skreću pažnju na kršenje Zakona o radu u institucijama BiH, navodeći da su u prošloj godini dvije osobe zasnovale radni odnos na određeno vrijeme do tri mjeseca, i to u tri navrata, bez raspisivanja javnog oglasa.

Kancelarija za reviziju je upozorila da su tokom revizije uočili nedostatke i manjkavosti sistema unutrašnje kontrole i u dijelu upotrebe službenih vozila.

Ističe se da je Parlamentarna skupština imala na raspolaganju 16 vozila, a ukupni rashodi za upotrebu službenih vozila iznosili su 203.787 KM.

službeni automobili
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

– Ponovo je konstatovan nedostatak u načinu vođenja evidencija o korištenju službenih vozila. Naime, u evidencije se ne unose svi propisani podaci, a prilikom kontrole potrošnje goriva na putnim nalozima nema potpisa i ovjere od strane ugovorenog ponuđača – upozorili su revizori.

Pojasnili su da su na odabranim uzorcima putnih naloga za službena vozila uočili kako se u pojedinim slučajevima ne upisuju svi traženi i relevantni podaci, kao što su relacije putovanja, detaljna kilometraža (upisuje se samo početna i krajnja kilometraža u mjesecu), a nema ni potpisa osoba koje su koristile vozila. Takođe, na putnim nalozima u zemlji pređena udaljenost ne odgovara putnoj relaciji i slično.

Pored ovoga, revizori upozoravaju i na „slabosti“ pri realizaciji troškova reprezentacije.

– Utvrđeno je kako se u svim slučajevima ne navode adekvatna i jasna obrazloženja nastanka troška reprezentacije – ističe se u izvještaju.

Revizori navode da je u prošloj godini na troškove reprezentacije potrošeno 85.234 KM.

Finansiranje stranaka

Revizori su posebnu pažnju skrenuli na nedostatke u primjeni odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka iz budžeta institucija BiH.

Za ove namjene prošle godine je izdvojeno čak 950.000 KM. Najviše novca dobio je Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu, ukupno 117.143 KM. Za rad Kluba potrošeno je 39.006 KM, dok je ostatak novca prebačen na račun stranke.

Za rad Kluba poslanika SNSD-US iz budžeta Parlamentarne skupštine BiH isplaćeno je 100.714 KM. Za rad tog Kluba potrošeno je 70.147 KM, dok je ostatak novca prebačen na ove dvije stranke.

Pročitajte još

Klub poslanika SDS i PDP u PD PSBiH dobio je 97.500 KM. Od toga je za rad Kluba potrošeno 36.701 KM dok ostatak novca prebačen na račune tih stranaka.

Preostali novac raspodijeljen je na ostale stranke koje su imale svoje poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini.

Revizori pojašnjavaju da se iz budžeta Parlamentarne skupštine osiguravaju sredstva za finansiranje političkih stranaka, koalicije političkih stranaka, odnosno klubova delegata i poslanika zastupljenih u PS BiH.

Prema važećem zakonu, sredstva se raspodjeljuju na način da se 30 odsto dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate, 60 odsto sredstava se dijeli prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat ima u trenutku dodjele mandata. Preostalih 10 odsto od ukupnog iznosa raspoređuje se parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih, odnosno delegatskih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom polu.

Odlukom o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje političkih stranaka iz budžeta institucija BiH predviđeno je da kontrolu namjenskog korištenja obavlja Jedinica za unutrašnju reviziju sekretarijata Parlamentarne skupštine. Revizori su, međutim, utvrdili kako ova vrsta kontrole nikada nije obavljena.

– Takođe, navedenom Odlukom predviđeno je i da pri izradi projekcije budžeta Parlamentarne skupštine svi klubovi, odnosno predsjednici klubova, parlamentarne grupe i nezavisni kandidati, u saradnji sa sektorom za finansije urade projekciju raspodjele sredstava po potrebama (za putne troškove, troškove reprezentacije, pružanje stručnih i konsultantskih usluga, troškove učestvovanja u društveno odgovornim aktivnostima, itd). Navedena projekcija i plan trošenja sredstava ove godine, kao niti prethodnih godina, nije urađena – upozorili su revizori.

Naveli su i da su sredstva namijenjena za učestvovanje u društveno odgovornim aktivnostima prebačena na račune fizičkih osoba, iako je internim procedurama propisano kako se sredstva mogu usmjeriti samo na račun političke stranke.

Neizmireni doprinosi

Parlamentarna skupština još nije evidentirala niti izmirila obaveze koje se tiču doprinosa na lična primanja iz ranijeg razdoblja u slučaju imenovanih osoba iz Republike Srpske u upravne i nadzorne odbore, iako je i u izvještajima o obavljenoj reviziji prethodnih godina ukazivano na navedeni nedostatak.

Revizori pojašnjavaju da je Parlamentarna skupština BiH za članove Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika za razdoblje od 2009. do 2012. godine evidentirala i izmirivala samo obaveze za porez za ostvarenu naknadu.

Nakon pribavljenih mišljenja Ministarstva finansija RS i Poreske uprave RS utvrđeno je kako naknade isplaćene imenovanoj osobi imaju karakter ličnih primanja.

Na osnovu toga, Parlamentarna skupština BiH je dužna da, pored poreza na dohodak, obračuna i uplati i obvezne doprinose. Revizori ističu da je Parlamentarna skupština tokom 2021. godine evidentirala i izmirila samo dio ovih obaveza, pravdajući to nedostatkom raspoloživih sredstava.

– U Parlamentarnoj skupštini ne postoje posebne evidencije niti obračun preostalog iznosa obaveza po ovom osnovu, a prema procjenama službi Parlamentarne skupštine ove obaveze iznose oko 24.000 KM – ističe se u izvještaju.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu