Politika

NEZNANJE ILI IGNORISANJE ODLUKE Stav Ustavnog suda Srpske o boračkom dodatku podijelio mišljenje vlasti i struke

Još se ne smiruje bura oko osnovica za borački dodatak, a koplja se lome oko toga da li nakon odluke Ustavnog suda Republike Srpske dosadašnji obračun pada u vodu, ko će ubuduće utvrđivati tu osnovicu i koliko će ona iznositi.

NEZNANJE ILI IGNORISANJE ODLUKE Stav Ustavnog suda Srpske o boračkom dodatku podijelio mišljenje vlasti i struke
FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER

Vlada Srpske je već najavila da osnovica ostaje ista jer se „odluka suda ne odnosi na nju“, pravnici tvrde obrnuto, a opozicija najavljuje da će tražiti da se osnovica za borački dodatak poveća jer bi o svemu sada trebalo da odlučuje Narodna skupština Republike Srpske, a ne Vlada, kao da to u suštini nešto mijenja jer zna se ko ima većinu u parlamentu.

Ko je u pravu, i da li se odluka Ustavnog suda RS, zaista, ne odnosi na osnovicu za borački dodatak ili oni koji „tumače“ ovu sudsku odluku, a koji sjede u izvršnoj vlasti nemaju pojma o pravu, ili namjerno sve tumače pogrešno?

 Ustavni sud Republike Srpske je, naime, odlučio da član 16. stav 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Osporenim članom zakona propisano je da odluku o utvrđivanju osnovice donosi Vlada početkom svake godine, u skladu sa visinom raspoloživih sredstava planiranih u budžetu za tu godinu, vodeći računa o dostignutom nivou prava.

Osnovica ostaje, Zakon se mijenja

Premijer Republike Srpske Radovan Višković je u međuvremenu izjavio da će Vlada Srpske i dalje isplaćivati primanja za boračke kategorije tvrdeći da Ustavni sud Srpske to nije stavio van snage, niti osporio.

On tvrdi da odluka Vlade nije stavljena van snage niti je osporena.

Sastanak vlade i gradonačelnika, načelnika, direktora
FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER

– To je samo instrukcija za neke buduće odluke Vlade Republike Srpske – rekao je Višković.

Slično tumačenje su dali i u Ministarstvu rada i boračko -invalidske zaštite.

Tvrde da je navedena Odluka Ustavnog suda objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske broj 13/24 dana 9. februara 2024. godine, kada je u skladu sa odredbama Zakona o Ustavnom sudu RS osporena odredba i prestala da važi.

– Odluke Vlade o visini osnovice za obračun primanja utvrđenih Zakonom za 2024. godinu koje su donesene na osnovu osporene odredbe člana 16. stav 4. Zakona, stupile su na snagu prije objavljivanja Odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku Republike Srpske“, odnosno prije prestanka važenja navedene osporene zakonske odredbe – naveli su u ovom ministarstvu.

Najavljuju da će izmjeniti Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ali osnovica ostaje.

Drugim riječima, osnovica za boračka primanja, po njima, nije neustavna nego je neustavan Zakon.

Pogrešno tumačenje

S druge strane pravni stručnjaci se ne slažu sa ovakvim tumačenjem odluke Ustavnog suda Republike Srpske.

Profesor ustavnog prava Milan Blagojević rekao je za Srpskainfo da nije tačna tvrdnja Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, prema kojem nedavna odluka Ustavnog suda RS o neustavnosti zakonske odredbe da Vlada svake godine određuje osnovicu za obračun visine boračkih primanja navodno nema dejstva na odluku Vlade o visini osnovice za boračka primanja u tekućoj 2024. godini.

Milan Blagojević
FOTO: USTUPLJENA FOTOGRAFIJA

On je upozorio da je navedeno tumačenje Ministarstva suprotna članu 68. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske.

– Naime, tom odredbom je propisano da propisi doneseni za izvršenje zakona koji su na osnovu odluke Ustavnog suda prestali da važe, neće se primjenjivati od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda, ako iz odluke suda proizlazi da ti akti nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske – kaže Blagojević.

Podsjeća da je Ustavni sud je nedavnom odlukom rekao da je neustavna odredba Zakona o pravima boraca da Vlada Republike Srpske svojom odlukom utvrđuje osnovicu za obračun boračkih primanja.

Time je, nastavlja Blagojević, taj sud istovremeno rekao da je neustavan i svaki podzakonski propis koji je već donesen za izvršenje takve neustavne zakonske odredbe.

-Imajući u vidu da je odluku o visini osnovice za obračun boračkih primanja u 2024. godini Vlada donijela kao podzakonski akt za izvršenje navedene odredbe Zakona o pravima boraca, koju je Ustavni sud proglasio neustavnom, jasno je da se ni ta Vladina odluka za 2024. godinu ne smije dalje primjenjivati, jer to zabranjuje već navedena odredba člana 68. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, usljed čega nisu zakoniti suprotni navodi resornog Ministarstva – upozorava Blagojević.

Pročitajte još

Isto mišljenje dijeli i banjalučki advokat Arsenije Baltić, koji za Srpskainfo kaže da Ustavni sud Republike Srpske jeste rekao da odredba Zakona nije u saglasnosti sa Ustavom.

– Međutim, dejstvo takve odluke je propisano Zakonom o Ustavnom sudu RS i ono podrazumijeva i to da podzakonski propisi koji su doneseni radi izvršenja neustavne zakonske odredbe se, takođe, ne mogu primjenjivati nakon odluke Ustavnog suda, ako iz te odluke suda proizlazi da su i oni neustavni – pojašnjava Baltić.

Ključno je, dodaje on, pitanje da li iz ove odluke Ustavnog suda RS proizlazi da je ta odluka o osnovicama za boračka primanja neustavna.

Baltić je stava da jeste.

– Mislim da to proizlazi iz toga što je odlukom Ustavnog suda upravo iz pravnog sistema Republike Srpske uklonjen osnov za nadležnost Vlade za donošenje ove odluke. U suštini, osnovica za boračka primanja bi se u budućnosti mogla obračunavati i isplaćivati samo na osnovu Zakona, i ne može se isplaćivati na osnovu ove odluke Vlade – zaključuje Baltić.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu