Gradovi

Odbornici Skupštine opštine Gacko usvojili budžet od 13.879.000 KM

Odbornici Skupštine opštine Gacko usvojili su danas ovogodišnji budžet od 13.879.000 KM, što je 1.100.000 KM više od prošogodišnjeg.

Odbornici Skupštine opštine Gacko usvojili budžet od 13.879.000 KM
FOTO: DUBRAVKA ČOLOVIĆ/RAS SRBIJA

Predsjednik Skupštine opštine Gacko Rajko Papović je na drugom redovnom zasjedanju lokalnog parlamenta rekao da je budžet za ovu godinu stabilizujući, a ujedno i podsticajni i razvojni.

– Ovaj budžet je za 1.100.000 KM veći nego lani, ali je opterećen dugovima iz prethodnih godina, posebno kada je riječ o ličnim dohocima. Novembarska i decembarska plata od prošle godine su ušle u ovaj budžet – potvrdio je Papović.

Pročitajte još

Zamjenik načelnika opštine Gacko Siniša Mandić ukazao je da je ovogodišnji prijedlog budžeta rađen na bazi procjenjivih parametara razvoja, cjelokupne ekonomske situacije i preporuka datih u dokumentu okvirnog budžeta za period od 2021. do 2023. godine.

Na bazi projektovanih budžetskih sredstava za ovu godinu, planirana je budžetska potrošnja u iznosu 13.879.000 KM, a od toga su budžetski rashodi 10.062.420 KM, objavljeno je na sajtu opštine Gacko.

Poreski prihodi su planirani u iznosu od 4.820.500 KM, dok su neporeski prihodi 6.856.000 KM.

Transferi između ili unutar jedinica vlasti iznose 271.300 KM, primici od finansijske imovine 60.000 KM, primici od nefinansijske imovine 10.000 KM.

Primici od zaduženja su 1.150.000 KM, ostali primici 77.892 KM, a raspodjela suficita iz ranijih godina 633.308 KM.

Budžetska potrošnja, kako je istaknuto, kod većine budžetskih korisnika planirana je u nešto većem obimu, a na osnovu izvjesnih troškova i izdataka koji se očekuju u 2021. godini.

Sredstva za ovogodišnji budžet Gacka, kako su istakli predstavnici predlagača, planirana su realno i u potpunosti su usaglašena sa ukupnim rashodima i izdacima, vodeći računa o stvarnim potrebama budžetskih korisnika.

Prijedlog opštinskog budžeta, kao i odluka o njegovom izvršenju usvojeni su sa deset glasova “za” i šest uzdržanih.

Prihvati notifikacije