Društvo

Održan sastanak: BiH očekuje pomoć EU u nabavci vakcina

 BiH se oslanja na EU u pogledu pristupa vakcinama i očekuje pomoć Evropske komisije u njihovoj nabavci, rečeno je na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača između EU i BiH.

Održan sastanak: BiH očekuje pomoć EU u nabavci vakcina
FOTO: URS FLUEELER/EPA

Na sastanku, koji je održan putem video-konferencije, konstatovano je da su planovi za imunizaciju stanovništva završeni.

Delegacija BiH upoznata je o inicijativama Evropske komisije za pomoć zdravstvenim sistemima u državama koje nisu članice EU u borbi protiv pandemije virusa korona, saopšteno je iz Direkcije za evropske integracije BiH.

Predstavnici Evropske komisije pozdravili su usvajanje Izmjena i dopuna Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, aktivnosti koje su vlasti u BiH započele kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o konkurenciji s ciljem daljeg usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, te istakli važnost jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta Savjeta za državnu pomoći i Konkurencijskog savjeta.

Pročitajte još

Na sastanku se razgovaralo i o Odluci Savjeta ministara o obaveznoj primjeni domaćeg preferencijalnog tretmana u postupcima javnih nabavki i usklađivanju zakonodavstva BiH sa direktivama EU o javnim nabavkama i koncesijama.

Razmijenjene su informacije o trenutnoj situaciji u sektoru bankarstva i uticaju pandemije virusa korona na poslovanje banaka, kao i o mjerama koje su preduzete na obezbjeđenju finansijske stabilnosti.

Članovi Delegacije EU pohvalili su usvajanje novog Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH kojim je unaprijeđena zaštita depozita, kao i usvajanje zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju na nivou entiteta.

Evropska komisija je ocijenila da je napravljen mali napredak u oblasti kontrole duvanskih proizvoda i pozvala vlasti u BiH na usvajanje zakona kojima se zabranjuje pušenje na javnim mjestima i ratifikaciju Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duvanom, kao i nastavak sprovođenja reformi u oblasti javnog zdravstva.