Biznis

"OPORAVAK OD PANDEMIJE NIJE POČEO" Suprvizori EU objavili procjenu rizika u finansijskom sektoru

Prvi put od izbijanja pandemije tri evropska supervizora objavila su prvu procjenu rizika u finansijskom sektoru i izrazila pojačanu zabrinutost, jer je neizvjesno kada će ekonomski oporavak početi i koliko će trajati, saopštilo je Evropsko tijelo za bankarstvo.

"OPORAVAK OD PANDEMIJE NIJE POČEO" Suprvizori EU objavili procjenu rizika u finansijskom sektoru
FOTO: STEPHANIE LECOCQ/EPA

U izvještaju Evropskog tijela za bankarstvo, Evropskog nadzornog organa za hartije od vrijednosti i tržišta, Evropskog tijela za osiguranje i profesionalne penzije naglašava se da je pandemija pojačala zabrinutost za profitabilnost i povećala izazove likvidnosti u segmentima investicionih fondova, prenosi Nova ekonomija.

To posebno ukazuje na ekonomsku i tržišnu neizvjesnost kao ključne izazove za predstojeći period, dok će jedna od ključnih briga biti uticaj krize na kvalitet aktive banaka u EU.

Rizik, kako se navodi, postoji i od razdvajanja finansijskog tržišta i osnovnih ekonomskih aktivnosti, kao i od stvaranja okruženja koje će se dugoročno odraziti na nižu vrijednost kamatnih stopa i to će se odraziti na likvidnost i solventnost finansijskih institucija, a uticaće i na procjene rizika.

Neposredno nakon izbijanja Covid-19 u Evropi, obezbjeđena je regulatorna fleksibilnost, podstaknuta operativna otpornost i naglašena je važnost zaštite potrošača.

Preporučene politike kontrole

Neophodno je nadgledanje rizika i testiranje otpornosti, jer su se rizici za procjenu vrijednosti, likvidnost, kreditnu sposobnost i solventnost povećali u finansijskim sektorima. Važno je nadgledati upotrebu i primjenjivost rješenja za upravljanje likvidnošću u sektoru investicionih fondova treba kontinuirano nadgledati.

Treba podsticati fleksibilnost tamo gdje je to neophodno, a supervizori i banke se podstiču da je koriste u postojećem regulatornom okviru, uključujući upotrebu rezervnog kapitala i likvidnosti za pokrivanje gubitaka.

Važna je podrška realnoj ekonomiji, kapitalna olakšica treba da se koristi kao podrška njenom kontinuiranom kreditiranju jer je taj sektor u padu.

Finansijske institucije EU moraju da budu dobro pripremljene za bilo kakve poremećaje sa kojima oni i njihovi klijenti mogu da se suoče okončanjem Bregzita.

Treba da se prati digitalna transformacija, jer je za finansijske institucije i pružaoce njihovih usluga ključno da pažljivo upravljaju svojim informaciono-komunikacioinim i bezbjednosnim rizicima.