Kultura

Rječnik balkanske mitologije (23): Perun

Perun je slovenski bog groma i neba. Svarog je takođe bog neba, ali ova njegova “funkcija” nije identična “funkciji” Peruna.

bog Perun
FOTO: MAX PRESNYAKOV/WIKIPEDIA

Svarog se prije shvata kao bog vaseljene i bog duhovnog, nematerijalnog neba, u kome borave mrtvi. Možemo reći da Svarog vlada višim nebom, dok Perun vlada nižim, odnosno Svarog vlada vaseljenom, a Perun atmosferom.

Perun je jedan od najmoćnijih bogova Slovena. On predstavlja rušitelja, budući da je on bog vremenskih i prirodnih nepogoda.

Perun je član najvećeg i najjačeg slovenskog trojstva (triglava), zajedno sa Svarogom i Svetovidom. Teorija o triglavu kao konceptu, a ne kao božanstvu, vjerovatno je novijeg datuma, međutim mi ćemo je uzeti u obzir pri analizi Peruna. Perun se na mnogim mjestima spominje i kao Svarogov i Velesov brat.  Perun kažnjava krivokletnike, kao i sve ljude koji su zli. Vezan je za pravdu kao i svako božanstvo koje je povezano sa planetarnom sferom Jupitera. Perun kažnjava zle i neposlušne zatvarajući im nebeske dveri. Krivokletstvo kažnjava još za života krivokletnika, a u izvršavanju kazne najčešće upotrebljava munje.

U mnogim spisima iz ranog srednjeg vijeka (Nestorova hronika, Sbornik Paisijev, Sofyskij Sobor), pa čak i u ugovorima o miru, Sloveni su se zaklinjali na poštovanje ugovora upravo Perunu. Perun bi tako trebalo da kazni i prokune svakog ko bi prekršio ono što je dogovoreno.

U hrišćanskim zabilješkama iz ranog srednjeg vijeka Perun se najčešće pominje, a često i satanizuje. Ovo ukazuje na to koliko je čvrsto bio ukorijenjen Perunov kult kod Slovena.

O posvećenosti Perunu ukazuje i činjenica da, do danas, mnogi toponimi i biljke nose Perunovo ime (Perunov vrh i Perunova obala u Rusiji, Perunja ves u Sloveniji, planina Perin u Bugarskoj, cvijet perunika itd).

I danas postoje izreke i kletve na nekim slovenskim jezicima koje sadže Perunovo ime. Do đavola se na slovačkom može reći Do Paroma, gdje Parom upravo predstavlja Peruna. Na poljskom riječ piorun znači grom. Kod baltičkih Slovena četvrtak se zvao perendan

(Nastaviće se)

Raniji tekstovi:

Rječnik balkanske mitologije (11): Hermes

Rječnik balkanske mitologije (12): Kadmo

Rječnik balkanske mitologije (13): Heraklova mladost

Rječnik balkanske mitologije (14): Heraklovi zadaci

Rječnik balkanske mitologije (15): Nepobjedivi Heraklo

Rječnik balkanske mitologije (16): Heraklo i Amazonke

Rječnik balkanske mitologije (17): Heraklovi finalni zadaci

Rječnik balkanske mitologije (18): Heraklo i zlatne jabuke

Rječnik balkanske mitologije (19): Heraklo i Kerber

Rječnik balkanske mitologije (20): Heraklove žene

Rječnik balkanske mitologije (21): Mitra

Rječnik balkanske mitologije (22): Stribog

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu
Prihvati notifikacije