Djeca, nasilje i patnja
Valentina Mišljenović

Djeca, nasilje i patnja

Sve veće nasilje među djecom i mladima, uz visoki rizik obolijevanja od mentalnih poremećaja, zabrinjava sve one koji se sa ovim problemima susreću, bilo u radu, bilo u porodici i okruženju.