Biznis

VLADA GARANTUJE KREDITE ZA LIKVIDNOST Nova mjera za podršku privredi pogođenoj pandemijom

Mikro, mala i srednja preduzeća koja se bore sa posljedicama pandemije bolesti Covid-19 moći će od Republike Srpske da dobiju garanciju za kredite koje podignu za manje investicione troškove ili za potrebe likvidnosti.

VLADA GARANTUJE KREDITE ZA LIKVIDNOST Nova mjera za podršku privredi pogođenoj pandemijom
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Odluka je to Vlade RS koja je pokrenula Garantni program za podršku privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti Covid-19.

To je, ističu iz Vlade, još jedna od mjera kako bi se privredi pomoglo u suzbijanju i obuzdavanju većih ekonomskih šteta izazvanih pandemijom.

Dosadašnje mjere su bile prilično intervente, a ova je srednjoročnog karaktera. U pitanju je specifičan finansijski instrument podjele rizika, odnosno djelimično pokriće kredita koje mikro, mala i srednja preduzeća uzimaju kod svojih poslovnih banaka ili mikrokreditnih organizacija. Njima se u okviru ovog programa omogućava da dobiju kredite uz kvalitetan kolateral Republike Srpske, odnosno garanciju koja će im omogućiti ili obaranje kamatne stope ili dobijanje kredita za koje nemaju vlastiti kolateral – objašnjava pomoćnica ministra finansija RS Snježana Rudić.

Program će trajati do kraja ove godine, a vodiće ga Garantni fond RS. Uskoro bi trebalo da bude raspisan javni poziv bankama i MKO da se prijave sa iskazanim interesom i namjerom za učešće u programu i namjerama za kredite koji su spremni da ponude klijentima uz ovakav kolateral.

Uslov da preduzeće bude uključeno u ovaj garantovani potrfelj jeste da je istinski pogođeno pandemijom.

– Ciljna grupa su zdrava preduzeća kojima se pogoršalo poslovanje zbog pandemije i imaju potrebu za sredstvima. Krediti kvalifikovani za uključivanje u portfelj su oni koji su namijenjeni finansiranju obrtnih sredstava za manje investicione troškove i za potrebe likvidnosti, a ne prelaze u iznos od 30.000 KM za mikro preduzeća, za mala preduzeća 100.00o KM, a za srednja iznos od 250.000 KM. Grejs period koji očekujemo da banke ponude  je od tri do 12 mjeseci, a rok otplate do četiri godine – kaže Snježana Rudić, dodajući da će kamatna stopa biti utvrđena kroz javni poziv.

Kako ističe, ove garancije nemaju cijenu u smislu da nema premije za dobijanje ovakve garancije. One se dobijaju besplatno od RS, ali ako privredni subjekt ne ispuni neki od uslova u periodu korištenja kredita, može se obavezati da premiju plati retroaktivno.