Društvo

Vlada RS: Tri miliona KM za socijalno zbrinjavanje radnika

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji će procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostati bez zaposlenja, za prošlu godinu, a u budžetu za 2017. godinu za ovu namjenu planirano je tri miliona KM.

Vlada RS: Tri miliona KM za socijalno zbrinjavanje radnika
FOTO: DEJAN BOŽIĆ/RAS SRBIJA

Za budžetsku 2017. godinu, na prijedlog Komisije, Vlada Republike Srpske donijela je tri odluke u okviru ovog programa, za izmirenje obaveza za neuplaćene doprinose u iznosu od 2.999.990 KM, a upotrijebljena su za izmirenje doprinosa za 1.344 radnika iz 63 preduzeća.

Za izmirenje obaveza za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske ukupno je doznačeno 2.962.338 KM – saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske uplaćeno je 37.652 KM na ime doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 153 radnika iz devet preduzeća.

U periodu od 2004. godine do 31. decembra 2017. godine, za realizaciju ovog programa Vlada Republike Srpske obezbijedila je sredstva za izmirenje obaveza za doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 180.948.388 KM za socijalno zbrinjavanje 61.214 radnika iz 412 preduzeća.

Od navedenog broja, putem Javnog poziva omogućeno je ostvarivanje prava na starosnu penziju za 7.107 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije.