Društvo

Obavezno izvještavanje klijenata o naknadama: Nove odluke Agencije za bankarstvo RS

Svaka banka koja posluje u Republici Srpskoj ubuduće mora korisnicima da dostavlja ili na drugi način da učini dostupnim izvještaj o svim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, na ugovoreni način, najmanje jednom godišnje.

Obavezno izvještavanje klijenata o naknadama: Nove odluke Agencije za bankarstvo RS
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Ovo je samo jedna od odluka koju je donijela Agencija za bankarstvo RS nakon što je Narodna skupština RS usvojila Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.

Agencija za bankarstvo RS je tako na osnovu ovog zakona donela sljedeće odluke: o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama; o utvrđivanju liste najreprezentativnijih usluga povezanih sa platnim računom; o utvrđivanju sadržaja informativnog pregleda usluga i naknada povezanih sa platnim računom i Odluku o utvrđivanju forme i sadržaja izveštaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom.

Odluke se primjenjuju na banke sa sjedištem u Republici Srpskoj i na organizacione dijelove banaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine koji posluju u Republici Srpskoj.

Pročitajte još

– Usvajanjem ovih odluka, Agencija za bankarstvo Republike Srpske propisala je obavezu bankama da izvještajem o naknadama za usluge povezane sa platnim računom obuhvate sve naknade koje su naplatile korisniku za sve usluge koje su tom korisniku pružile, a taj izvještaj sadrži i podatke o svim kamatama koje su banke naplatile od korisnika, kao i o svim kamatama koje je korisnik ostvario – navode u Agenciji.

Nadalje, definisano je da je, u slučaju gašenja platnog računa, banka dužna, nakon gašenja tog računa, korisniku bez odlaganja dostaviti izvještaj o naplaćenim naknadama koji se odnosi na taj platni račun, za period do dana njegovog gašenja, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana gašenja tog platnog računa.

POREĐENJE CIJENA

U Agenciji za bankarstvo RS podsjećaju klijente banaka u Republici Srpskoj da Agencija na svojoj internet stranici (u rubrici „Za korisnike finansijskih usluga“) objavljuje izvještaj „Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom“, u kojem su prikazane reprezentativne cijene bankarskih usluga svih banaka u Republici Srpskoj, omogućujući na taj način korisnicima finansijskih usluga njihovo poređenje i odlučivanje o istima.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu