Banjaluka

Svakodnevno nailaze na životne prepreke: Osobe sa invaliditetom zaboravljene i u sve težim uslovima za život

Osobe sa invaliditetom susreću se sa brojim poteškoćama i preprekama koje im otežavaju svakodnevni život, a jedna od njih je što u Banjaluci za ove osobe ne postoji usluga cjelodnevne personalne asistencije.

Svakodnevno nailaze na životne prepreke: Osobe sa invaliditetom zaboravljene i u sve težim uslovima za život
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

Rekli su ovo za “Srpskainfo” iz Udruženja građana “Puna inkluzija” i dodali da su ove godine uputili inicijativu Skupštini Grada o uvođenju prava na naknadu stimulacije ostanka u porodici za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na starost i stečeno pravo prije punoljetstva. Iako nije bilo sredstava u budžetu grada za ove namjene, ostaje nada da će sledećim budžetom to biti omogućeno.

Iz ovog Udruženja smatraju da će strategija poboljšavanja društvenog položaja ovih osoba i Akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, pružiti šansu samostalnom životu kroz uvođenje personalne asistencije kao cjelodnevne sistemske podrške.

Naglasili su da je primjetno da je u prethodno vrijeme u našem gradu poboljšan položaj osoba sa invaliditetom, međutim potrebno je još dosta stvari unaprijediti.

Iako su poslednjih godina napravljeni pomaci u otklanjanju arhitektonskih barijera, jos uvijek postoje prilazi objektima koji nemaju adekvatne rampe propisanih nagiba i nefunkcionalne liftove, i na tome treba raditi kako bi se stanje popravilo.

Gradski autobusi u većini slučajeva imaju rampe koje se ručno instaliraju, ali je konstantno potrebno podizati svijest o pravima osoba sa invaliditetom, da bi šira javnost shvatila da su oni ravnopravni članovi društva.

Za osobe sa invaliditetom ne postoje prilagođena vozila u međugradskom javnom prevozu, što znači da one ne mogu putovati kao ostali građani od grada do grada u Republici Srpskoj.

– Oni trebaju imati pravo izbora na život kao i ostale osobe, da mogu samostalno da žive uz državnu sistemsku podršku, a važno je naglasiti da je servis personalne asistencije ključ samostalnog života – istakli su iz “Pune inkluzije”.

– Da bi se vidjelo unapređenje neophodno je konstantno sprovoditi akcije, kampanje i projekte koji doprinose da život osoba sa invaliditetom u gradu na Vrbasu bude kvalitetniji. Svaki građanin zaslužuje dostojanstvo vrijedno čovjeka, bez obzira da li ima ili nema invaliditet – naglasili su oni.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Jedna majka koja ima dijete sa invaliditetom kazala je da se ovakve osobe svakodnevno susreću sa brojnim problemima od neadekvatnog obrazovnog procesa do nemogućnosti zaposlenja.

– Nužno je podići svijest ljudi da na osobe sa invaliditetom ne gledaju sa sažaljenjem, da ih ne posmatraju kroz nedostatke i kroz to šta one ne mogu, nego da društvena zajednica ravnopravno tretira osobe sa i bez invaliditeta. Ne postoji ni izbor, ni samostalni život za ove osobe, što na koncu znači diskriminacija, izolacija i segregacija. Zbog toga kategorija najtežeg invaliditeta poslije 18. godine ostaju kod kuće sa starim roditeljima od kojih je jedan nezaposlen i bez prava na redovnih primanja zbog obaveza invaliditeta svoga djeteta – rekla je ova majka.

Pročitajte još

Iz Gradske uprave su istakli da je resorno odjeljenje upoznato sa predmetnom inicijativom UG „Puna inkluzija“. Istakli su da se inicijativa odnosila na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na naknadu za smještaj u porodici za lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu.

Grad Banjaluka je 2007, odnosno 2013. godine donio Odluku o ostvarivanju prava na naknadu za smještaj u porodici za lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu, a koja se odnosi isključivo na djecu koja ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica – I grupa.

– S tim u vezi, prijedlog Udruženja, da se odlukom obuhvate sva punoljetna lica, bez obzira da li su ovo pravo ostvarivala do navršenih 18 godina resorno odjeljenje smatra neosnovanim. Neopravdano je u istoj odluci regulisati prošireno pravo za potpuno drugu kategoriju korisnika, odnosno za punoljetna lica koja ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i grupa – istakli su iz Gradske uprave.

Dodali su da djeca koja su korisnici Odluke o ostvarivanju prava na naknadu za smještaj u porodici za lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu, i nakon što napune 18 godina života, formalno-pravno ostaju djeca.

– Radi se o licima za koja se odmah nakon što navrše 18 godina života, produžava roditeljsko pravo, odnosno oduzima im se poslovna sposobnost, u zavisnosti od toga da li su roditelji zaposleni ili nisu, a u cilju ostvarivanja svih zakonom zagarantovanih prava. Roditeljsko pravo produžava se osobama čiji su roditelji zaposleni, dok se poslovna sposobnost oduzima onim licima kojima roditelji ne rade, jer su život posvetili cjelodnevnoj brizi o bolesnoj djeci – pojasnili su iz Gradske uprave.

Dakle, prijedlog koji je podnesen, odnosio se na potpuno drugu kategoriju korisnika, za koju nije bilo moguće regulisati prošireno pravo postojećom Odlukom.

Osobe sa invaliditetom najsiromašnija kategoroja stanovnika

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore da u 17 % ljudske populacije spadaju u kategoriju osoba sa invaliditetom i da je to najsiromašnija grupacija. Na žalost, naknade za invalidninu u Republici Srpskoj za neratne osobe sa invaliditetom to potvrđuju, gdje se time, na žalost, ni osnovne potrebe ne mogu izmiriti. – Prema podacima Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026, u RS ima ukupno 1.045 osoba smještenih u ustanove socijalne zaštite ili druge ustanove. Takođe, prema istom izvoru, ukupno 8.386 osoba u Srpskoj su osobe sa invaliditetom u potpunoj zavisnosti od pomoći i njege drugog lica, a 16.562 osoba je djelimično zavisno od pomoći i njege drugog lica – istakli su iz “Pune inkluzije”.

Lokalne zajednice, pa tako i Grad Banjaluka, u obavezi su da obezbijede sredstva iz kojih će se finansirati jednokratna novčana pomoć, stalna novčana pomoć, tuđa njega i pomoć, lična invalidnina, dok proširena prava nisu obavezujuća i ostvaruju se samo ukoliko u budžetu Grada ima dovoljno sredstava. Gradska uprava, nije dovodila u pitanje obezbjeđivanje finansijske pomoći za sva zakonom zagarantovana prava, kao i za sva proširena prava, i iz godine u godinu uvećavala su se izdvajanja za ove namjene.

Odluka o uslugama personalne asistencije podrazumijeva uslugu za lica sa invaliditetom, i to korisnike dodatka za pomoć i njegu drugog lica-I kategorija, koja su starija od 18 godina, žive u induvidualnom ili porodičnom smještaju, ali nemaju sredstva da sami obezbijede pomoć. U ovom slučaju obavezno je da se obavi procjena socijalnog statusa i socijalne uloge.

Ove usluge pružaju tri partnerske organizacije, i to Udruženje distrofičara regije Banjaluka, HO „Partner“ Banjaluka i Gradska organizacija slijepih Banjaluka, a ostvaruje se u vidu odobrenih sati za svakog korisnika pojedinačno. Na ovaj način im se omogućava uključivanje u svakodnevne životne aktivnosti, zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, kao i integrisanje korisnika u društveni život zajednice.

U ovoj godini izdvojen je dodatni iznos za ovu uslugu u cilju povećanja cijene sata pružaocima usluge. Trenutno se za ovu namjenu izdvaja oko 330.000 KM na godišnjem nivou za pružanje usluge za 78 korisnika. Gradska uprava zajedno sa JU „Centar za socijalni rad“, koji je osnovao Grad da u njegovo ime obavlja poslove socijalne zaštite, će pratiti potrebe ugroženih korisničkih kategorija i predlagati određena rješenja u skladu sa mogućnostima.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu
Prihvati notifikacije