#Osobe sa invaliditetom

Slijepi i gluvi
Milkica Milojević

Slijepi i gluvi

Prije dvadesetak godina, kad je učešće žena u politici u BiH bilo tek tema za neukusne viceve, zaputile se aktivistinje jedne ženske organizacije na teren, da pomognu kandidatkinjama pred lokalne izbore.