#Godišnji odmor

Ko je ovdje nemajka
Nataša Telebak

Ko je ovdje nemajka

Naravno da se u ovakvoj zemlji među pravim životnim uspjesima ubraja kada nađete posao, još ako imate sva zagarantovana prava, vi ste „na konju“.