Politika

UVODI SE ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU Kasipović: Prvi put u BiH da se ova oblast uređuje zakonom

Prijedlogom zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređuje se zaštita ovog prava, kao i pravo na pravično zadovoljenje zbog njegove povrede koje se ostvaruje u sudskom postupku.

UVODI SE ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU Kasipović: Prvi put u BiH da se ova oblast uređuje zakonom
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović je, obrazlažući ovo zakonsko rješenje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao da je prijedlog važan za građane Srpske kojima je ovo pravo ugroženo, te da će na ovaj način moći da se zaštite.

– Ovo je prvi put u BiH da se ova oblast uređuje zakonom – naglasio je Kasipović.

On je dodao da je nakon detaljne analize koju je sprovelo Ministarstvo pravde utvrđeno da je jedan od uzroka predugog trajanja sudskih postupaka neefikasnost vođenja postupka, te veliki broj zaostalih predmeta.

– Vjerujemo da smo ponuđenim rješenjima u zakonu odgovorili na temeljni izazov. Ne idealizujem ovaj prijedlog zakona, ali očekujem da ga poslanici podrže. Vjerujem da će doprinijeti da ljudi u Srpskoj u razumnom roku ostvare svoja prava – rekao je Kasipović.

U obrazloženju ovog akta navodi se da se u BiH dužina trajanja postupka može osporavati samo podnošenjem apelacije Ustavnom sudu BiH, a što se u posljednje vrijeme čini u velikom broju slučajeva.

U velikom broju predmeta sud je razmatrao i utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku, određujući rok za donošenje odluke, odnosno nalažući hitno postupanje, te dosudio nadoknadu nematerijalne štete.

– S tim u vezi javila se potreba za iznalaženjem modela zakonske zaštite prava na suđenje u razumnom roku. Zato se pristupilo izradi Zakona, a sve da bi se obezbijedilo pravo na pravično suđenje, olakšao pristup pravdi, te povećalo povjerenje javnosti u pravosudni sistem – navodi se u obrazloženju ovog akta.

Prijedlogom zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, ističe se u obrazloženju, propisano je da se zbog povrede tog prava stranci u sudskom postupku u Republici Srpskoj dosuđuje novčano obeštećenje od 300 do 3.000 KM po predmetu.

– U posebnim slučajevima kada je više lica oštećeno u sudskom postupku, u kojem je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, naknada štete može iznositi i do 20.000 KM po predmetu – navodi se u obrazloženju zakonskog rješenja kojim je propisano da se sredstva za isplatu novčanog obeštećenja i naknadu imovinske štete obezbjeđuju u budžetu Republike u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva za isplatu obeštećenja.

U obrazloženju ovog akta se navodi da su ranije imenovani članovi Radne grupe za pripremu novog ili izmjenu i dopunu važećeg Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, te da će se predstavnici Ministarstva pravde u toj grupi, prilikom izrade teksta Zakona, zalagati i da se dopune dosadašnje odredbe Zakona o VSTS BiH, na način da se disciplinska odgovornost sudija u predmetima u kojima je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku preciznije normira.

FOTO: ANDREW HARNIK/EPA
FOTO: ANDREW HARNIK/EPA

– Samo na taj način se postiže u potpunosti zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kako prevencijom, tako i kažnjavanjem postupanja predmetnog sudije, a koje je dovelo do povrede tog prava – navodi se u obrazloženju ovog akta.

Potpredsjednik Narodne skupštine Milan Petković je tokom skupštinske rasprave o ovoj tački dnevnog reda čestitao resornom ministarstvu za donošenje ovakvog zakona, ali je podnio nekoliko amandmana s ciljem da se definiše razumni rok, skrati dužina rokova i povećaju novčana obeštećenja.

I Klub poslanika SDS podnio je više amandmana na zakon u kojima se, između ostalog, traži preciziranje određenih odredbi i rokova.

Potpredsjednik Narodne skupštine Željka Stojičić zaključila je današnje zasjedanje koje će biti nastavljeno sutra poslaničkom raspravom o ovoj tački dnevnog reda, odnosno o Prijedlogu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Poslanici će razmatrati i Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti, Nacrt zakona o slobodnim zonama Republike Srpske i Nacrt zakona o gradu Derventa.

Nastavak sjednice je zakazan za 10.00 časova.