Društvo

ZABRANILI UVOZ 32 POŠILJKE Za pola godine 57.300 kontrola robe na granicama

U prvih šest mjeseci ove godine, nadležne inspekcije su, prilikom uvoza, uradile više od 57.300 kontrola različitih vrsta roba, od čega najviše hrane - 29.642 pošiljke, podaci su Inspektorata RS.

ZABRANILI UVOZ 32 POŠILJKE Za pola godine 57.300 kontrola robe na granicama
FOTO: MILAN PILIPOVIĆ/RAS SRBIJA

Uz to, kontrolisano je i 5.117 pošiljki hrane za životinje, 6.019 pošiljki tečnih naftnih goriva, 8.616 pošiljki predmeta opšte upotrebe i hemikalija, te 7.936 pošiljki koje podliježu obaveznom fitosanitarnom pregledu, kao što su sjeme, sadni materijal ili đubriva.

– Po osnovu nadzora u spoljnotrgovinskom prometu u budžet RS uplaćene su takse u iznosu od više od 2,6 miliona KM – navode iz Inspektorata.

Za potrebe laboratorijskog ispitivanja kvaliteta, zdravstvene i mikrobiološke ispravnosti uzeta su 2.843 uzorka, a najviše hrane.

– Na osnovu rezultata laboratorijskih analiza, kod svega jedan odsto ispitivanih uzoraka, odnosno 32, utvrđeno je da ne ispunjavaju propisane parametre kvaliteta i zdravstvene ispravnosti, te je po tom osnovu zabranjen uvoz 21 pošiljke hrane, pet pošiljki igračaka, tri pošiljke posuđa i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom i tri pošiljke sjemenskog repromaterijala – navode iz Inspektorata.

Važno je naglasiti, dodaju, da se pošiljke koje se uzorkuju ne puštaju u promet prije dobijanja rezultata laboratorijskih analiza.

Laboratorijskim analizama se zahtijeva ispitivanje parametara koji predstavljaju najveći rizik kod određenog proizvoda, kao što je nedozvoljena količina pesticida u voću i povrću, prisustvo različitih kontaminanata u hrani, koncentracija određenih hemikalija u predmetima opšte upotrebe, karantinski štetnih organizama u sjemenu i sadnom materijalu, brojni parametri kvaliteta i drugo.

Za potrebe vršenja inspekcijskog nadzora u spoljnotrgovinskom nadzoru prilikom uvoza, republički inspektori su prisutni na 14 graničnih prelaza, odnosno carinskih ispostava u RS.