Društvo

„Gorivo sipa KAKO KO STIGNE, a javne nabavke obavljaju neplanski“ Komunalno preduzeće iz Sokoca dobilo negativnu ocjenu revizora

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je negativno mišljenje na finansijske izvještaje Javnog komunalnog preduzeća Sokolac utvrdivši niz nepravilnosti u njegovom radu.

Sipanje goriva
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

U izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji JKP Sokolac za prošlu godinu revizori su, pored negativnog mišljenja o finansijskim izvještajima, dali i mišljenje s rezervom o usklađenosti sa propisima.

Revizori su, između ostalog, upozorili na nekontrolisano zapošljavanje, navodeći da je ovo preduzeće u toku prošle godine zaključilo 47 ugovora o djelu za poslove koji su sistematizovani i koji predstavljaju osnovnu djelatnost JKP, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Nema evidencije o prisustvu na radu

Navedene ugovore o djelu JKP Sokolac je zaključilo za obavljanje poslova vozača, čišćenje i održavanje radnih prostorija, uređenje i održavanje gradskog groblja „Polje“ u Sokocu, održavanje i čišćenje parnog kotla, sprovođenje postupka javne nabavke i održavanje zelenih površina, iako su ta radna mjesta već sistematizovana.

Pored ovoga, revizori su upozorili i na to da JKP Sokolac ne vodi evidenciju o prisustvu na radu u skladu sa Pravilnikom o vođenju evidencija o prisustvu radnika na radu.

– Nedostaju podaci o vremenu početka i završetka rada kako je to definisano navedenim Pravilnikom. Platne liste nisu usklađene s Pravilnikom o sadržaju pismenog obračuna plate, jer obrasci koje primjenjuje preduzeće ne odgovaraju propisanim obrascima pismenog obračuna plate – upozorili su revizori.

Ko odgovara za vozni park?

Nepravilnosti su otkrivene i kod potrošnje goriva za službena vozila. Revizori navode da za troškove goriva nisu uspostavljene evidencije praćenja potrošnje, nema utvrđenog normativa potrošnje goriva, kao ni jasno zaduženih osoba odgovornih za vozni park JKP.

Pročitajte još

– Računi za naftu i naftne derivate, ispostavljeni od dobavljača Nestropetrol a.d. Banjaluka, ne sadrže podatke o registarskim oznakama vozila u koje se gorivo puni. Preduzeće nema interna akta o evidenciji i potrošnji goriva za službena vozila i radne mašine, što nije u skladu sa Statutom Javnog komunalnog preduzeća „Sokolac“ – upozorava se u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

Javne nabavke

Nepravilnosti su uočene i kod javnih nabavki. U izvještaju se upozorava da je u otvorenom postupku nabavke eurodizela i biomase (oblovine celuloznog drveta) za potrebe proizvodnje toplotne energije JKP „Sokolac“ nije objavilo obavještenje o dodjeli ugovora na osnovu rezultata postupka dodjele ugovora u propisanom roku, izvještaj o postupku nabavke, niti osnovne elemente ugovora, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

U provedenim postupcima javnih nabavki komisije za javne nabavke nisu potpisivale izjave o nepristrasnosti i povjerljivosti, kako je propisano Pravilnikom o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke.

Direktni sporazum

Takođe, nabavke materijala i dijelova za tekuće održavanje osnovnih sredstava u iznosu od 35.438 KM, usluge mljevenja otpadnog materijala u najmanjem iznosu od 37.033 KM, usluge prevoza u najmanjem iznosu od 10.579 KM i nabavke drvnog otpada (sječke i piljevine) u najmanjem iznosu od 10.950 KM izvršene su putem više postupaka direktnog sporazuma (prilaganjem fakture za izvršene nabavke), čime je izvršeno dijeljenje predmetnih nabavki, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

– Pomenute nabavke nisu obuhvaćene planom javnih nabavki niti su za njih donesene posebne odluke o pokretanju postupaka javne nabavke, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama – navodi se, između ostalog, u izvještaju revizora.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu