Društvo

“NAJTEŽI OBLIK KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA” U BiH je skoro polovina žena iskusila neki oblik nasilja

U BiH je 48 odsto žena iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15 godine, a u 96 odsto slučajeva počinioci nasilja su muškarci, podaci su UN vumen u BiH.

“NAJTEŽI OBLIK KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA” U BiH je skoro polovina žena iskusila neki oblik nasilja
FOTO: SHUTTERSTOCK

-Nasilje nad ženama i djevojčicama koje ostavlja psihičke, seksualne i fizičke posljedice predstavlja najteži oblik kršenja ljudskih prava ističe se u saopštenju.

Nasilje nad ženama i djevojčicama posljedica je neravnopravnih odnosa u porodici i društvu gdje dominira uloga muškarca.

U saopštenju se dodaje da su najčešći počinioci nasilja intimni muški partneri.

U prilog tome govore i podaci prvostepenih sudova u BiH koji u 96 odsto slučajeva bilježe muškarce kao počinioce nasilja.

-Upravo nasilje sprečava žene da uzmu punopravno učešće u društvu i ostavlja posljedice po ekonomiju i javno zdravlje. Procijenjeni godišnji troškovi odgovora na nasilja u porodici u BiH iznose 65 miliona KM- navodi se u saopštenju.

Kako bi se obezbijedio adekvatan odgovor, UN vumen sarađuje sa nadležnim institucijama i nevaldinim organizacijama.