Politika

Sportske organizacije, borci, stranke: Ko je sve DOBIJAO GRANTOVE od opštine Čajniče

Opština Čajniče, koja spada u izrazito nerazvijene lokalne zajednice u Srpskoj, a u kojoj je početkom ove godine zatvorena i jedina banka koju su imali, na službena putovanja svojih funkcionera i službenika u 2022. potrošila je više od 50.000 KM.

Goran Karadžić
FOTO: REPORTAŽE - TVDUGA PLUS/YOUTUBE/SCREENSHOT
Goran Karadžić

Navodi se ovo u izvještaju Glavne službe za reviziju Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Čajniče za prošlu godinu.

Kako se dodaje, opština Čajniče, na čijem čelu se nalazi Goran Karadžić, iz budžeta je izdvojila 2.856 KM za smještaj i hranu zaposlenih na službenim putovanjima, dok je za dnevnice isplaćeno 9.179 KM.

Privatnim vozilima na službena putovanja

Neki su na službena putovanja išli svojim privatnim vozilima što je opštinu koštalo 16.685 KM, dok je za gorivo korišteno tokom službenih putovanja izdvojeno dodatnih 20.990 KM.

Opština je na reprezentaciju na ime ugostiteljskih usluga i poklona potrošila 19.448 KM, dok je obilježavanje manifestacija Opštine koštalo 25.571 KM.

Za bruto naknade skupštinskim odbornicima u ovoj maloj lokalnoj zajednici otišlo je dodatnih 89.703 KM iz budžeta, dok su naknade Opštinskoj izbornoj komisiji i članovima biračkih odbora za Opšte izbore 2022. iznosile 46.934 KM.

U izvještaju revizora navodi se da naknade članovima Opštinske izborne komisije i članovima skupštinskih komisija nisu obračunate u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

– Za obračun poreza je primijenjena stopa u visini od 8 odsto, a članom 4. Zakona o porezu na dohodak je propisana stopa u visini od 13 odsto – naveli su revizori.

Dodali su da je na tekuće grantove potrošeno ukupno 389.881 KM.

Tekući grantovi su odobreni najvećim dijelom za finansiranje tekućih troškova javnih ustanova i drugih organizacija.

Tako su, kako se navodi u izvještaju revizora, sportskim organizacijama i udruženjima dodijeljeni grantovi u visini od 158.327 KM, JZU Dom zdravlja „Vaso Pelagić“ je dobio 95.000 KM, Veterinarska stanica 11.080 KM, Dobrovoljno vatrogasno društvo 55.256 KM, Boračka organizacija 27.500 KM, Crveni krst 13.000 KM, KUD “Izvor” 9.000 KM, političke partije 5.732 KM i ostali korisnici 14.986 KM.

Bolovanja i jubilarne nagrade

Revizori su u svom izvještaju upozorili i na niz nepravilnosti na koje su naišli zbog čega su ovoj opštini dali mišljenje s rezervom.

Tako su, između ostalog, naveli da obračun naknade plate za vrijeme bolovanja nije rađen u skladu s Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske.

– Obračun naknade plate za vrijeme bolovanja za zaposlene vršen je za bolovanja do 7 dana u iznosu od 100 odsto, duže od 7 dana u iznosu od 90 odsto, a u pojedinim slučajevima nije ni vršen. Posebnim kolektivnim ugovorom je propisano da se naknada plate za prvih 30 dana privremene spriječenosti za rad isplaćuje u visina od 85 odsto od osnova za obračun naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad u skladu sa propisima kojima se reguliše zdravstveno osiguranje – naveli su revizori.

Pročitajte još

Dodali su da je prošle godine potrošeno 2.102 KM za isplatu jubilarnih nagrada za ostvareni staž kod poslodavca.

Upozoravaju da tom prilikom nisu obračunati porez i doprinosi shodno Zakonu o porezu na dohodak i  Zakonu o doprinosima.

Plaćanje u kešu, izbjegavanje poreza

Revizori su primjedbe imali i na ugovore o privremenim i povremenim poslovima, ali i autorske ugovore.

Ističu da je u toku 2022. godine zaključeno više ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kao i ugovora o djelu za poslove koji predstavljaju redovnu djelatnost Opštine Čajniče i koji su sistematizovani u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

U izvještaju se navodi da je na naknade po ugovorima o povremenim i privremenim poslovima potrošeno ukupno 19.639 KM.

Dodaje se da je sa tri osobe zaključeno više ugovora o privremenim i povremenim poslovima za poslove za koja su radna mjesta već sistematizovana.

Riječ je o poslovima pripreme materijala za sjednice Skupštine, te ažuriranje podataka vezano za kućne brojeve i usklađivanje katastarskih oznaka parcela u vlasništvu opštine.

– Četiri ugovora o djelu su zaključena sa jednom osobom za poslove koji predstavljaju redovnu djelatnost Opštine. Riječ je o poslu obilaska mjesnih zajednica i uspostavljanja saradnje sa predsjednicima mjesnih zajednica – navodi se u izvještaju.

Ističe se da su naknade po ugovorima o djelu u prošloj godini dostigle cifru od 18.608 KM.

Revizori ističu da na ugovore o autorskom djelu nisu obračunati porez i doprinosi shodno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima.

Plaćanje je, kako se ističe, obavljano u gotovini, putem blagajne, i to za naknade po ugovoru o autorskom djelu, nabavku kancelarijskog materijala, podršku manifestacijama i slično, što nije u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem.

Sudski spor

Opština je iz svog budžeta morala da iskešira i 36.372 KM na osnovu presude Okružnog suda u Trebinju po radnom sporu. Riječ je o sudskom sporu u kojem je tužen JPU Dječiji vrtić “Bajka” Čajniče zbog smjene pomoćnika direktora.

– Naloženo je da se on vrati na radno mjesto pomoćnika direktora i da mu se isplate troškovi zarade od 15.10.2021. godine sa pripadajućim porezima, doprinosima, zateznim kamatama i troškovima parničnog postupka – ističe se u izvještaju revizora.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu