Politika

Direktori se imenuju bez konkursa: Revizori "češljali" opštinu Pelagićevo i otkrili BROJNA KRŠENJA ZAKONA

Potpredsjednik Skupštine opštine Pelagićevo koji prima tri odbornička dodatka, šef kabineta načelnika bez odgovarajuće stručne spreme i grantovi koji se dodjeljuju mimo odluke načelnika opštine, samo su neke od nepravilnosti na koje je upozorila Glavna službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Slavko Tešić
FOTO: USTUPLJENA FOTOGRAFIJA
Slavko Tešić

U izvještaju Glavne službe za reviziju o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Pelagićevo za prošlu godinu, koja je dobila mišljenje s rezervom, navode se brojna kršenja zakona i pravilnika.

Revizori su upozorili rukovodstvo opštine, na čijem čelu se nalazi Slavko Tešić, da pod hitno isprave uočene nepravilnosti.

Nigdje pisanog traga

U izvještaju se, između ostalog, navodi da Opština Pelagićevo nije imala definisane kriterijume i procedure za dodjelu sredstava granta.

Dodjela sredstava je, kako se ističe, u najvećem dijelu obavljana na osnovu pojedinačnih zahtjeva i odluka, a dio korisnika sredstava granta nije podnosio izvještaje o utrošku sredstava.

Opština je Fudbalskom klubu Pelagićevo doznačila sredstva granta u iznosu od 32.419 KM bez podnesenog zahtjeva od strane kluba i bez odluka načelnika o dodjeli sredstava – navodi se u izvještaju.

Ističe se da su u okviru ostalih tekućih grantova evidentirane neto naknade članovima opštinske izborne komisije u iznosu od 7.860 KM, što nije u skladu s Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike.

Imenovanja mimo konkursa

Revizori su upozorili i na kršenje Zakona o radu.

Ističu da je opština u prošloj godini zaključila 16 ugovora o djelu sa četiri osobe na ime poslova koji predstavljaju osnovnu djelatnost (administrativni i knjigovodstveni poslovi, poslovi blagajnika, pravni poslovi u izradi internih akata i provođenja postupaka javnih nabavki i drugo), što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Primjedbu su imali i po pitanju šefa kabineta načelnika Slavka Tešića.

– Osoba raspoređena na radno mjesto šefa Kabineta načelnika ne ispunjava posebne uslove radnog mjesta u pogledu stručne spreme, što nije u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima i jedinicama lokalne samouprave i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Pelagićevo – ističe se u izvještaju revizora.

Pročitajte još

Revizori su upozorili i na imenovanja članova upravnih odbora i direktora koja su obavljana mimo zakona. Pojašnjavaju da konkursna procedura za imenovanje članova upravnog odbora i direktora nije provedena, ali je Skupština opštine, uprkos tome, imenovala vršioce dužnosti članova upravnih odbora i direktora Centra za socijalni rad i Turističke organizacije.

Potpredsjednik SO prima 3 odbornička dodatka

Tu nije kraj nepravilnostima na koje su upozorili revizori.

U izvještaju navode da je Skupština opštine Pelagićevo donijela odluku o platama i drugim naknadama opštinskih funkcionera kojom je definisala da potpredsjedniku SO, koji je izabran iz reda odbornika i nije u statusu zaposlene osobe, pripada mjesečni dodatak za obavljanje te funkcije u visini od čak tri odbornička dodatka, što nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Naime, prema ovom Zakonu, odbornički dodatak se utvrđuje u visini do 50 odsto prosječne neto plate isplaćene u opštinskoj upravi za prethodnu godinu, ne uključujući plate funkcionera, ukoliko odbornik ima pravo na odbornički dodatak.

– Ni odluka o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj nije u potpunosti primjenjena jer nisu donesene odluke/rješenja o službenom putovanju u inostranstvo. Obračun putnih troškova ne sadrži vrijeme prelaska granice, a dnevnice nisu obračunate u propisanim iznosima. Takođe, uz naloge za službena putovanja nisu sačinjeni pisani izvještaji – stoji u izvještaju revizora.

Dodaje se i to da javne nabavke nisu obavljane u skladu sa zakonom.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu