Društvo

Sud potvrdio odluku: Majci dječaka ubice zabranjeno da otuđi imovinu

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je rješenje Višeg suda u Beogradu kojim je zabranjeno M.K. majci dječaka koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", da otuđi i optereti nepokretnosti.

Policija privodi dječaka, kombinacija, dječakova majka
FOTO: OLIVER BUNIĆ, PRIVATNA ARHIVA/RINGIER

Ova odluka je donijeta nakon razmatranja žalbi na prvostepeno rješenje Višeg suda u Beogradu kojim je ranije određena privremena mjera radi obezbjeđenja budućeg novčanog potraživanja porodica ubijenih.

Šta je zabranjeno majci da otuđi?

Tom odlukom majci dječaka ubice zabranjeno je otuđenje i opterećenje nepokretnosti i udjela na nepokretnostima i to stanovima, gradskom građevinskom zemljištu, poljoprivrednom zemljištu, garaži-parking mjestu, porodičnoj stambenoj zgradi i pomoćnoj zgradi, te je određen upis zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti određenih ovim rješenjem u nadležni katastar nepokretnosti.

Istovremeno je određena privremena mjera zabrane M.K. da otuđi, odnosno optereti automobil marke “fiat 500”, 2017. godina proizvodnje, kako se navodi na sajtu Apelacionog suda u Beogradu.

Potvrđenim prvostepenim rješenjem naloženo je Narodnoj banci Srbije – Organizaciji za prinudnu naplatu i javnom izvršitelju da sva novčana sredstva kojima raspolaže M.K. na računima i štednim ulozima kod poslovnih banaka zaplijeni, prenese i položi u depozit javnog izvršitelja do iznosa od 2.700.000 evra u dinarskoj protivvrijednosti, a sredstva će se čuvati u depozitu javnog izvršitelja sve do pravnosnažnog okončanja parničnog postupka.

Određena je i privremena mjera popisom i oduzimanjem gotovog novca, nakita i hartija od vrijednosti izvršnog dužnika, a određen je rok od 30 dana članovima porodice ubijenih za podnošenje tužbe u cilju opravdavanja određenih privremenih mjera.

Obrazloženje odluke suda

Privremene mjere ostaju na snazi do pravnosnažnog okončanja postupka pokrenutog tužbom izvršnih povjerilaca, a žalba ne odlaže izvršenje.

Kako se navodi u odluci Apelacionog suda, pravilno je prvostepeni sud odlučio kada je odredio predloženu privremenu mjeru, imajući u vidu da su maloljetni podnosioci braća i sestre preminulih osoba, što suprotna strana nije sporila, da ih zastupaju roditelji, te da roditelji i braća i sestre nastradalih osoba imaju isto prebivalište su dovoljne da sud smatra vjerovatnim postojanje zajednice života, a samim tim i potraživanje na strani braće i sestara.

Po ocjeni drugostepenog suda, izvršni povjerioci su, kako se navodi u odlici suda, sudskim odlukama i javnim ispravama dokazali namjeru izvršnog dužnika da otuđi i optereti bliže opisane nepokretnosti, odnosno da su u tom cilju preduzete konkretne radnje na koji način bi povjerioci usljed raspolaganja imovinom bili oštećeni odnosno onemogućeni da namire svoja buduća potraživanja.

Sud dodaje i da, s obzirom na namjeru izvršnog dužnika, broj oštećenih osoba, te visinu budućeg potraživanja povjerilaca slijedi da postoji opasnost da izvršni dužnik raspolaže ne samo nepokretnom već i pokretnom imovinom, zbog čega pravilno prvostepeni sud zaključio da su izvršni povjerioci učinili vjerovatnim i postojanje opasnosti po potraživanje.

Žalba porodice dječaka ubice neosnovana

Pročitajte još

Apelacioni sud je stava i da su neosnovani navodi žalbe da je odluka kojom je naloženo Narodnoj banci Srbije i javnom izvršitelju da sva novčana sredstva kojim raspolaže izvršni dužnik na računima i štednim ulozima kod poslovnih banaka zaplijeni, prenese i položi kod javnog izvršitelja, zasnovana na pogrešnoj primjeni materijalnog prava jer će izvršnom dužniku biti zaplijenjena osnovna zarada te će ostati bez osnovnih sredstava za život.

U odluci navode da je žalba neosnovana jer se ta mjera odnosi na sredstva koja su zatečena na računima i štednim ulozima kod poslovnih banaka u momentu izvršenja privremene mjere, što ne znači da će izvršni dužnik biti lišen zarada i osnovnih sredstava za život.

Zaključuje i da su bez uticaja i navodi žalbe da je prvostepeni sud prekoračio svoja ovlaštenja donošenjem odluka da oduzima i nakit izvršnom dužniku s obzirom da sud može da odredi svaku mjeru kojom se postiže svrha obezbjeđenja, pa s obzirom na veliki broj oštećenih osoba i veliku visinu njihovih potraživanja, te prirodu i značaj budućeg potraživanja, a koje se odnosi na naknadu štete zbog smrti bliskih osoba, pravilna je i ova odluka, jer je cilj mjere zaštita potraživanja povjerilaca.

Podnijeta tužba

Članovi porodica ubijenih su 9. avgusta podnijeli tužbu u parničnom postupku protiv majke, oca i dječaka ubice.

Tužba je podnijeta u parničnom postupku zbog naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usljed smrti bliske osobe, kao i na ime pretrpljenog straha, a protiv dječakovog oca je u toku i krivično postupak koji je u fazi istrage pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu.

Ovom tužbom je zatražena i novčana renta odnosno buduće davanje određenog iznosa novca od dana presuđenja pa dok za to traju uslovi – i to na ime buduće nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usljed smrti bliske osobe.

Dječak ubica je 3. maja koristeći očev pištolj ubio devet vršnjaka i čuvara te škole.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu